“ALƏM” JURNALİ 13-Cİ NÜMRƏ ÇAPO BEŞƏ

Clip_5.jpg

TOLPRESS.AZ bə “ALƏM” jurnali redaksiyə doə məlumati istinod kardenə bə əhandon nəzə rosınedə ki, Tolışə-Tırkə zıvonədə nəşr bə “Aləm” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnali 13-cü nümrə çapo beşə. Jurnalədə tolışə tarıxiku, ədəbiyatiku, mədəniyətiku, şəxsiyətonku təbiyətiku iyən co iyəndısə marağinə nıvıştəyon, məlumaton dərc bən. Bə hürmətinə əhandon nəzə rosınedəmon ki, maştənəku jurnali Bokuədə Xəzər rəyoni Binə ğəsəbədə “QLOBUS” məktəbə ləvazimaton həvatə məğəzinədə (mobil, tefon: 0507666681), Ostoroədə jurnali müxbir Alim Hacızadəku (mobil, telfon: 0505749500), Masalliədə jurnali müxbir Yusif Rəhimiku (mobil, telfon: 0556067603) peğəte bəzneşon.

ALƏM | Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal | № 1 2017

           ALƏM | № 1 2017 (pdf)          

ALƏM | Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal | № 4 2017

            ALƏM | № 4 2017 (pdf)          

ALƏM | Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal | № 4 2016

           ALƏM | № 4 2016 (pdf)          

ALƏM | Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal | № 3 2017

 

           ALƏM | № 3 2017 (pdf)          

ALƏM | Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal | № 3 2016

           ALƏM | № 3 2016 (pdf)          

"ALƏM" jurnali 11-minci nümrə nəşr bə

JURNAL11uz

Tolışə zıvonədə nəşr bə “Aləm” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnali 11-minci nümrə çapo beşə.

Ardını oxu...

ALƏM | Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal | № 2 2016

 

           ALƏM | № 2 2016 (pdf)          

ALƏM | Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal | № 2 2017

           ALƏM | № 2 2016 (pdf)          

ALƏM | Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal | № 2 2016

           ALƏM | № 2 2016 (pdf)          

1 -dən səhifə 2

Əlaqəli xəbərlər