Talışlar haqqında sənəd və məlumatlar

А.А. ИЗМАЙЛОВА |  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВА, КУЛЬТУРЫ И БЫТА ТАЛЫШЕЙ


 

А.А. ИЗМАЙЛОВА |  Т А Л Ы Ш И  /  (Этнокультурные процессы)


 

Н.И. АНСЕРОВ |  Т А Л Ы Ш И  /  Медико-Антропологические Исследования


 

Г.Ф.ЧУРСИН  | Т А Л Ы Ш И  /  ( ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)


 

AZƏRBAYCAN TARİXİ – I CİLD

Azerbaycan-tarixi-1.png

AZƏRBAYCAN TARİXİ – I CİLD

AZƏRBAYCAN TARİXİ – I CİLD

AZƏRBAYCAN TARİXİ I CİLD

Н. Х. Мамедов | СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

Mamedov.png

Н. Х. Мамедов | СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

TOLIŞƏ ZIVON – IV Sinif

tol-ziv-4.jpg

TOLIŞƏ ZIVON – IV Sinif

MİRZƏ ƏHMƏD | ƏXBARNAMƏ

axbarname.png

MİRZƏ ƏHMƏD | ƏXBARNAMƏ

TOLIŞƏ ZIVON – III Sinif

tol-ziv-3.png

TOLIŞƏ ZIVON – III Sinif

Aytən Eyvazon / DILİ SƏDO / DIMİNƏ POA

Aytən Eyvazon / DILİ SƏDO / DIMİNƏ POA

TOLIŞƏ ZIVON – II Sinif

tol-ziv-2.png

TOLIŞƏ ZIVON – II Sinif

Aytən Eyvazon / DILİ SƏDO / İMİNƏ POA

 dili sedo.JPG

Aytən Eyvazon / DILİ SƏDO / İMİNƏ POA (pdf)

Əlaqəli xəbərlər