Dillər

QILƏY TINİJ, QILƏY MI

Waiting-for-Venus-by-nd-h-d-koppdelaney.jpg

Pəvandon kəş bə kəş bə,
Qıləy tınij, qıləy mı.
Honiədə dı çaşmə,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Bısüt eşqi otəşi,
Mıni oməqət, məşi,
Az ovşımim, tı həşi,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Be tı zillətım kəşə,
Eşqi məjən bə həşə,
Çimənədə vənəşə,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Bılbıl bə boğ omedə,
Bə vıli sə çamedə,
Çı ənteğə damedə,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Mı tınim, tınən mınij,
Mıni mı bıkə tınij,
Mı rufim, tınən conij,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Likibandıj

01/09/2018

Əlaqəli xəbərlər