Dillər

OVARDNOMƏ - Yusif Likibandıj

images.jpg

Dard-xıvətij po bə sə,
Hejo bəlo vay bə sə,
Çı hamoku ğarzı sə,
Oqordın.

Çı jimoni ko jıqoy,
Çəmə umi bə Xıdoy,
Ro hədəre,ıştə roy,
Bıqordın.

Bovə bıkə bə Xıdo,
Halon bıpəl,bıkaşt do,
Zəmin bətı nün bədo
Peqordın.

9.9.2018
Yusif Likibandıj

Əlaqəli xəbərlər