Rəfail Ağayev ÇAND KƏRƏ NƏFO BAHARDEMON?

rafael Aqayev

Lap çə kosibə müəlimono i kəsi kədə hiç hardbırəğ
bedəni.

Ardını oxu...

Rəfail Ağayev SIPƏKİNƏ

rafael Aqayev

90-minci soron sıftədə bə İron tojə şe-ome bino bəbe.

Ardını oxu...

Aytən Eyvazon | DILİ SƏDO | SİMİNƏ POA | SİVİ İMİNƏ POA

Aytən Eyvazon | DILİ SƏDO | SİMİNƏ POA | SİVİ İMİNƏ POA

Aytən Eyvazon | DILİ SƏDO | VİSTİ HƏŞTMİNƏ POA | VİSTİ NƏVMİNƏ POA

Aytən Eyvazon | DILİ SƏDO | VİSTİ HƏŞTMİNƏ POA | VİSTİ NƏVMİNƏ POA

Aytən Eyvazon | DILİ SƏDO | VİSTİ ŞƏŞMİNƏ POA | VİSTİ HAFTMİNƏ POA

Aytən Eyvazon | DILİ SƏDO | VİSTİ ŞƏŞMİNƏ POA | VİSTİ HAFTMİNƏ POA

4 -dən səhifə 16

Əlaqəli xəbərlər